Page 8 - paramedic_catalog
P. 8

‫מידע כללי‬

               ‫הליך הקבלה‬

                                     ‫אוכלוסיית היעד‬

             ‫‪ .1‬סטודנטים לסיעוד אקדמאים (שישתלבו בקורס במקביל ללימודי‬
          ‫הסיעוד – החל מסוף שנה א')‪ ,‬וסטודנטים לרפואה החל מסוף שנה ב'‪.‬‬

                                      ‫‪ .2‬אחים‪/‬יות מוסמכים‪/‬ות‪.‬‬

                                        ‫תנאי קבלה‪:‬‬

                                        ‫‪ .1‬גיל – מעל ‪ 18‬שנים‪.‬‬
                                         ‫‪ .2‬אזרחות ישראלית‪.‬‬

                                       ‫‪ .3‬תעודת בגרות מלאה‪.‬‬
                    ‫‪ .4‬חיסונים על פי נוהל קבלת חיסונים – משרד הבריאות‬

                                  ‫(טופס חיסונים חתום ע"פ הנוהל)‪.‬‬
                                          ‫‪ .5‬הצהרת בריאות‪.‬‬

                   ‫‪ .6‬ידע בשפה האנגלית והעברית (קריאה‪ ,‬דיבור וכתיבה)‪.‬‬
      ‫‪ .7‬אחים‪/‬ות מוסמכים‪/‬ות‪ -‬הגשת צילום תעודת רישום כמורשה לעסוק בסיעוד‬

                            ‫(המתאימה למקור) וצילום תעודת זהות‪.‬‬
                                   ‫‪ .8‬סטודנטים לסיעוד חיצוניים‪-‬‬

‫א‪ 	.‬חתימה על טופס "השתתפות בלימודים‪-‬קורס פרמדיק אסה"ר לסטודנטים חיצוניים‬
   ‫ב‪ 	.‬הגשת אישור מעודכן מביה"ס לסיעוד‪/‬אוניברסיטה‪ -‬כסטודנטים מן המניין בחוג‬
                                     ‫לסיעוד ‪ +‬מפרט ציונים‪.‬‬
                                       ‫ג‪ 	.‬צילום תעודת זהות‪.‬‬

‫המשך בדף הבא‬

       ‫‪7‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13