הדרכה קלינית- קורס על בסיסי בית הספר לסיעוד אסף הרופא