הרשמה להסבת אקדמאים

הרשמה להסבת אקדמאים

אנו שמחים להודיע על המשך ההרשמה למסלול הסבת אקדמאים.
מועד פתיחת הלימודים ב- 5.9.17 במתכונת חדשה
ניתן לקבל מימון בגובה 50% משכ"ל מטעם מינהל הסיעוד-משרד הבריאות.
לפרטים והרשמה לחץ כאן