הסבת אקדמאים – מה בעיתון ?

הסבת אקדמאים – מה בעיתון ?

בעיתוני סוף השבוע פורסמה על הקמפוס האקדמי לסיעוד אסה"ר כתבה בנושא מסלול הסבת אקדמאים – לחץ כאן